ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

การบริการ