ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ระบบตารางพิจารณาคดี