ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

บุคลากร/ข้าราชการศาลยุติธรรม