ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

บุคลากร/ข้าราชการศาลยุติธรรม