ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

บุคลากร/ข้าราชการศาลยุติธรรม