ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้