ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

การบริการ