ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

1721/1 ถนนเจริญกรุง

ซอยเจริญกรุง 63 แขวงเจริญกรุง

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2210 4005

 

 อีเมล์

it@coj.go.th

 

 Social