ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา