ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา