Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court
News
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไกล่เกลี่ยข้อพิพากก่อนฟ้องสำเร็จ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ร่วมพิธีเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี (ในวันทำการ เวลา 16.30 - 20.30 นาฬิกา) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี (ในวันทำการ เวลา 16.30 - 20.30 นาฬิกา)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

***รวมประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด***

- ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงิน

- ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การรับเช็คธนาคารของศาลแพ่งกรุงเทพใต้

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดประกาศนี้ คลิก

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

    

บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image