Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court
News
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกาศการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นอุทธรณ์ (ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ265/2562 ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ผบ608/2566) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง แจ้งคำสั่งศาล (คดีดำ ผบ664/2566) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๗ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดโครงการวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๔๒ ปี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

-----------------------------------------------

-คลิก- เข้าสู่ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพากก่อนฟ้อง

ปรึกษาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
สายด่วน 02-210-4525 (ในวันและเวลาทำการ)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากคดี (เมษายน - กรกฎาคม 2567)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์)

คลิกเพื่อดูประกาศ

-----------------------------------------------------------

***รวมประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด***

- ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงิน

- ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การรับเช็คธนาคารของศาลแพ่งกรุงเทพใต้

-----------------------------------------------------------

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดประกาศนี้ คลิก

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

    

บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image