ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court
News
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา และการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center) สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

 

 

    

บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image