ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court
News
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จ ณ วันที่ 16 มี.ค.66 ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ ผ่านระบบ CIOS ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากคดี ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศนี้ คลิก

-----------------------------------------------------------

รายละเอียดประกาศนี้ คลิก

-----------------------------------------------------------

 

 

    

บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image