ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok
News
คำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่ ๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๘) ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๙) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพากออนไลน์ ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ดำเนินการไต่สวนคดีจัดการมรดกโดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๘)
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image