ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok
News
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ดำเนินการไต่สวนคดีจัดการมรดกด้วยวิธีการสืบพยานโดยการประชุมทางจอภาพกับสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image