Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court
News
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ตามโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตสาทร ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลแพ่งกรุงเทพใต้วางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศาลฎีกา
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image