ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

การบริการ
ฟอร์มจองนัดสืบผ่านจอภาพ(Video Conference)

**กรอกเฉพาะกรณีสืบพยานผ่านจอภาพระหว่างศาล**กรุณาอ่านก่อนทำการกรอกข้อมูล เมื่อท่านตรวจสอบวันที่จะจองเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกฟอร์มการจองนี้ แล้วให้จัดส่งหนังสือฯ มาทางศาลแพ่งกรุงเทพใต้ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ศูนย์นัดความ โทร. 02-210-4524 หรือ 02-210-4525

กรุณาระบุชื่อศาล
โปรดระบุข้อมูล
ใส่ได้ทั้งที่ทำงานหรือมือถือ
โปรดระบุข้อมูล
แนะนำให้เป็น E-mail ของศาลท่าน
โปรดระบุข้อมูล
ตัวอย่าง พ123/2563
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ตัวอย่าง นัดสืบพยาน ฯลฯ
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ตัวอย่าง ศย 300.007(E)/123 แนะนำให้ออกเลขที่หนังสือก่อน และส่งหนังสือมาทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วย หากไม่มีให้เว้นไว้
หากไม่ทราบให้เว้นไว้