ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ