Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี (ในวันทำการ เวลา 16.30 - 20.30 นาฬิกา)image

image เอกสารแนบ