ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ