ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ข้อมูลหน่วยงาน