ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินสภาพและซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างบันไดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ