ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ปิดระบบยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-filing Version ๒ และประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง เปิดระบบยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-filing Version ๓

image เอกสารแนบ