ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา และการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
image