ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาในวันหยุดราชการ เพื่อรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

image เอกสารแนบ