ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ยกเลิกเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับศาลชั้นต้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

image เอกสารแนบ