ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok
ไม่พบข้อมูล